Parterapi

– Samtaler om det som skjer i og mellom oss.

Parforhold og nære relasjoner kan være tidvis krevende å stå i, og det er ikke uvanlig at vi i perioder strever med å stå i forventninger, forhandlinger, ideer om hva kjærlighet er, kanskje noe som virker truende, konkrete hendelser eller tanker og følelser som tar stor plass i oss. Samtidig kan det være mye kraft i prosesser hvor vi kjenner at noe bør bli annerledes. Kanskje merker vi at vi gjentar de samme mønstrene igjen og igjen, kjenner på behov og savn eller at det ligger et potensiale i forholdet som ikke får nok plass.

Tree Silhouette Tree With Shadow  - AnnaliseArt / Pixabay

Samliv er en dynamisk prosess som stadig går gjennom faser, livssykluser og endringer. Noen handler om familie og barn, andre om alder, kriser som oppstår, egen utvikling eller at vi får nye perspektiver og behov. Parterapi tar utgangpunkt i hvor dere er og hvordan dere begge opplever relasjonen og dere selv.

Det er mange ulike utgangpunkt for parterapi. Kanskje er dere usikre på om dere vil være i forholdet, strever med en konkret situasjon eller over en periode, eller ønsker å få enda mer ut av forholdet dere har. Parterapi kan være en boost for forholdet og bidra til bedre kommunikasjon, tettere bånd og mer åpenhet.

Samtaler gir mulighet for å bli lyttet til, dele følelser og fortellinger om forholdet eller tydeliggjøre forventninger og ønsker for veien videre. Sammen utforsker vi ideer om hva parforhold er for dere, ulike kjærlighetsspråk, nye måter å forstå relasjonen på eller hvordan vi knytter oss tettere sammen og deler sårbarheter. Samtaler kan også være et sted for å dele egne og felles drømmer og oppleve hvordan fortellinger og erfaringer vi har med oss fra tidligere preger hvordan vi opplever oss selv og hverandre i en parrelasjon.

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no