Parterapi sentralt i Oslo

– Samtaler om det som skjer i og mellom oss.

Parforhold og nære relasjoner kan tidvis være krevende å stå i. Det er ikke uvanlig at vi i perioder strever med å stå i forventninger, forhandlinger, ideer om hva kjærlighet er, ulikt kjærlighetsspråk, konkrete hendelser, tillitsbrudd eller andre tanker og følelser som tar stor plass i oss. Samtidig kan det være mye kraft i samtaler og prosesser når vi opplever at endring er nødvendig. Kanskje gjentar dere noen uhensiktsmessige mønstre? Eller merker du at det ligger et ubrukt potensiale i forholdet? Her finner du informasjon om parterapi, i koselige lokaler ved Majorstuen i Oslo.

Tree Silhouette Tree With Shadow  - AnnaliseArt / Pixabay

Samliv er en dynamisk prosess som stadig går gjennom faser, livssykluser og endringer. Noen handler om familie og barn, andre om alder, kriser som oppstår, egen utvikling eller at vi får nye perspektiver og behov. Parterapi tar utgangpunkt i hvor dere er og hvordan dere begge opplever relasjonen og dere selv.

Det er mange ulike utgangpunkt for parterapi. Kanskje er dere usikre på om dere vil være i forholdet eller strever med en konkret hendelse. Eller ønsker dere å få enda mer ut av forholdet dere har? Parterapi kan være en boost for forholdet og bidra til bedre kommunikasjon, tettere bånd og mer åpenhet.

Parterapi gir mulighet for å bli lyttet til, dele tenker og følelser, samt tydeliggjøre forventninger og ønsker for veien videre. Sammen utforsker vi hva parforhold er for dere, ulike kjærlighetsspråk, nye måter å forstå relasjonen på eller hvordan dere kan knytte sterkere bånd. Samtaler kan også være et sted for å dele egne og felles drømmer eller dilemma som oppstår på veien.

Dersom det ikke passer å møte til parterapi i Oslo tilbyr jeg samtaler på zoom. Velkommen!

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no