Om meg

Jeg heter Sigurd Riste Andersen, er utdannet familieterapeut fra VID Høgskole i Oslo med utveksling til Sigmund Freud Universitet for psykoterapi i Wien.

Jeg har tidligere jobbet med blant annet rusforebyggende, oppsøkende arbeid blant ungdom, arbeid med barn og unge i ulike barnevernskontekster, familiesamtaler i psykiatri.

De siste årene har jeg jobbet som terapeut med parterapi, familieterapi og individualterapi og møtt mange som opplever å stå i ulike utfordringer. I dag jobber jeg som høgskolelektor på utdanning for familieterapi ved VID høgskole hvor jeg drifter en studentpraksis i familieterapi, foreleser, veileder studenter og er klasselærer. Jeg har en egen praksis for samtaler og samlivskurs.

Som del av min stilling på VID Høgskole skriver jeg i fagbøker, blant annet om En-Times terapi og eksistensielle tema i parterapi. Jeg er styremedlem i Norsk Forening for Familieterapi og er opptatt av nettverk og faglig utvikling.

Jeg holder samlivskurs i PREP og Godt Samliv og brenner for forebyggende arbeid og det som styrker parforhold, familier, foreldrerollen og andre relasjoner. Jeg holder gratis samlivskurs i Godt Samliv gjennom 2022.

Som samtalepartner er jeg opptatt av å møte deg som kommer med vennlighet, respekt og anerkjennelse. Jeg ønsker at samtalene vi har skal være nyttige for deg og bidra til å hjelpe deg med et skritt i riktig retning. Jeg bruker en rekke faglige tilnærminger i mitt arbeid, inkludert hjemmeoppgaver, refleksjoner, fortellinger, konkret kommunikasjonstrening eller utforskning av følelser. Jeg er opptatt av å skape trygge rammer for samtale og en ikke-dømmende holdning til det du/dere kommer med.

Som styremedlem i Norsk forening av Familieterapi følger jeg European Family Therapy Association (EFTA) sine etiske retningslinjer for god terapeutisk praksis.

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no