Om meg

Jeg heter Sigurd Riste Andersen og jobber som familieterapeut med parterapi, familieterapi og individualterapi. Jeg arbeider også som høgskolelektor på utdanning for familieterapi ved VID høgskole i Oslo hvor jeg er klasselærer, foreleser, veileder studenter og drifter en studentpraksis i familieterapi.

Tidligere har jeg blant annet arbeidet med rus og avhengighet, barnevern, helsefremmende prosjekter og familiesamtaler i psykiatri.

Ut over dette er jeg styremedlem i Norsk Forening for Familieterapi (NFFT).

Som fagperson er jeg opptatt av fagutvikling. Jeg foreleser, veileder og er sensor på ulike utdanningsinstitusjoner i Norge og har bidratt med å skrive fagbøker og artikler, blant annet om Single Session Therapy, eksistensielle tema i parterapi og familieterapiens historie i Norge.

Ved siden av annet arbeid holder jeg samlivskurs i PREP og Godt Samliv med støtte fra BufDir og er spesielt opptatt av det som styrker parforhold, familier, foreldrerollen og andre relasjoner.

Som samtalepartner er jeg opptatt av å møte deg som kommer med vennlighet, respekt og anerkjennelse. Jeg ønsker at samtalene vi har skal være nyttige for deg og bidra til å hjelpe deg med et skritt i riktig retning. Jeg bruker ulike faglige tilnærminger i mitt arbeid inkludert hjemmeoppgaver, lytte- og refleksjonsposisjoner og konkret kommunikasjonstrening. Jeg er opptatt av å skape trygge rammer for samtale og en ikke-dømmende holdning til det du/dere kommer med.

Som styremedlem i Norsk forening av Familieterapi følger jeg European Family Therapy Association (EFTA) sine etiske retningslinjer for god terapeutisk praksis.

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no