Om meg

Jeg heter Sigurd Riste Andersen, er utdannet familieterapeut fra VID Høgskole (tidl. Diakonhjemmet høgskole) med utveksling ved Sigmund Freud Universitet for psykoterapi i Wien.

Av arbeidserfaring har jeg blant annet jobbet med rusforebyggende, oppsøkende arbeid blant ungdom, arbeid med barn og unge i ulike barnevernskontekster og familiesamtaler på Vinderen DPS.

De siste årene har jeg jobbet som par- og familieterapeut og møtt mange som står i ulike utfordringer. I dag jobber jeg som høgskolelektor og lærer på utdanning for familieterapi ved VID høgskole og har en egen praksis for samtaler og samlivskurs.

Jeg skriver for tiden deler av en fagbok om En-Times terapi og hvordan dette kan anvendes for ulike yrkesgrupper. Jeg sitter i styret i Norsk Forening for Familieterapi og er opptatt av nettverk og faglig utvikling.

Jeg holder samlivskurs i PREP og Godt Samliv og brenner for forebyggende arbeid og det som styrker parforhold, familier, foreldrerollen og andre relasjoner. Jeg vil holde gratis kurs Godt Samliv i 2021.

Som samtalepartner er jeg opptatt av å møte alle med vennlighet, respekt og anerkjennelse. Jeg ønsker at samtaler skal være nyttige for alle som kommer, både den som bestiller time og de som er med. Jeg bruker en rekke faglige tilnærminger i mitt arbeid som kan inkludere hjemmeoppgaver, refleksjon, fortellinger, konkret kommunikasjonstrening eller utforskning av følelser. Jeg er opptatt av å skape trygge rammer for samtale og en ikke-dømmende holdning til det du/dere kommer med.

Som styremedlem i Norsk forening av Familieterapi følger jeg European Family Therapy Association (EFTA) sine etiske retningslinjer for god terapeutisk praksis.

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no