Om meg

Jeg heter Sigurd Riste Andersen og jobber som familieterapeut med parterapi, familieterapi og individualterapi. Jeg arbeider også som høgskolelektor på utdanning for familieterapi ved VID høgskole i Oslo hvor jeg er klasselærer, foreleser, veileder studenter og drifter en studentpraksis i familieterapi.

Tidligere har jeg blant annet arbeidet med rus og avhengighet, barnevern, helsefremmende prosjekter og familiesamtaler i psykiatri.

Ut over dette er jeg styremedlem i Norsk Forening for Familieterapi (NFFT).

Som fagperson er jeg opptatt av fagutvikling. Jeg foreleser, veileder og er sensor på ulike utdanningsinstitusjoner i Norge og har bidratt med å skrive fagbøker og artikler, blant annet om Single Session Therapy, eksistensielle tema i parterapi og familieterapiens historie i Norge.

Ved siden av annet arbeid er jeg sertifisert og holder samlivskurs i PREP og Godt Samliv med støtte fra BufDir og er spesielt opptatt av det som styrker parforhold, familier, foreldrerollen og andre relasjoner.

Jeg er også sertifisert i foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Program (ICDP) og holder veiledningsgrupper for foreldre med barn i ulike aldre.

Som samtalepartner er jeg opptatt av å etablere et godt samarbeid og at samtalene våre er nyttige for deg. Jeg er opptatt av å skape trygge rammer og møte deg med vennlighet, respekt og en ikke-dømmende holdning til det du eller dere kommer med.

Jeg bruker ulike faglige tilnærminger i mitt arbeid inkludert ulike lytte- og refleksjonsposisjoner, forståelse for hverandre, hjemmeoppgaver, konkret kommunikasjonstrening.

Som styremedlem i Norsk forening av Familieterapi følger jeg European Family Therapy Association (EFTA) sine etiske retningslinjer for god terapeutisk praksis.

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no