Individuelle samtaler

Du er velkommen til samtaler om utfordringer du står i og det som er viktig for deg å snakke om.

Det kan oppleves som et stort skritt å ta kontakt for samtaler, et skritt som krever mot og vilje til å ta tak i situasjonen du står i. Som samtalepartner er jeg opptatt av å skape et trygt rom for å kunne dele det du vil, og gode rammer for at vi sammen kan jobbe for at du skal få det bedre. Min erfaring er at mange som kommer til samtale, opplever å få det bedre, får sortert i ulike utfordringer og jobbet med det de står i. Jeg er opptatt av å ha en ikke-dømmende og «ikke-ekspert»-holdning i møte med deg, og at vi sammen jobber for endring. En forutsetning for utbytte er at du opplever vårt samarbeid som godt, har tillit til meg og prosessen vi står i sammen.

I mitt arbeid bruker jeg en rekke faglige, evidensbaserte retninger fra familieterapi og psykoterapi for å hjelpe deg best mulig.

Dersom vi finner ut at du har behov for annen oppfølging, kan jeg hjelpe deg med informasjon om hva som finnes av andre tilbud.

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no