Gravid eller har små barn? 

Godt Samliv er et gratis dagskurs med fokus på å styrke dere som par og foreldre.

Kurset er kvalitetssikret og finansiert av Bufdir.

Tree Silhouette Tree With Shadow - AnnaliseArt / Pixabay

Kort oppsummert

Godt Samliv er for dere som ønsker å styrke parforholdet, forebygge utfordringer og forberede dere på livet med barn.

 • Konflikter er veldig vanlig i parforhold. Kurset fokuserer på hvordan dere kan håndtere og reparere uenigheter som dukker opp.
 • Kurset gir kommunikasjonsverktøy, økt forståelse av dynamikk i parforhold og hvordan møte hverandres forventninger.
 • Dere får tips til hvordan dere kan støtte hverandre i overgangen fra par til foreldre.
 • Øvelser gjennom hele kursdagen har som mål å ruste dere til å møte utfordringer på en mer hensiktsmessig måte og med mer forståelse for den andres perspektiv.
 • Dere får kurshefte dere kan bruke etter kurset

Gratis kurs for par

Gratulerer! Dere skal nå skape en familie sammen, med de gleder og utfordringer det innebærer. Lurer dere på hvordan hverdagen vil forandre seg når dere får barn eller hvordan dere kan være et best mulig team? Kanskje har dere ulike oppfatninger av hva det vil si å være foreldre? Og hva med parforholdet når to blir til tre? Å få barn er en stor forandring i et parforhold. Godt Samliv gir konkrete råd og tips om hvordan dere kan håndtere konflikter, endringer og støtte hverandre.

Vanlige utfordringer når par blir foreldre:

 • Mindre eller ulikt behov for nærhet og sex.
 • Mindre søvn
 • Mindre tid til seg selv og hverandre
 • Ulike forventninger til å få barn og ulike reaksjoner når vi blir slitne

Kurset passer for alle som venter eller har små barn, og spesielt for dere som 

 • vil komme nærmere hverandre og få mer ut av forholdet
 • opplever ulikheter mellom dere og ønsker å lære hvordan dere kan dele forventninger og møte disse.
 • vil ruste dere for å møte utfordringer i småbarnsfasen
 • ønsker å bli klar over usunn og sunn kommunikasjon

Kurset inneholder fire deler:

 • Vårt parforhold: Fra par til familie
 • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
 • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
 • Den store forandringen fra par til familie

Du kan lese mer om kurset og innholdet i de fire delene her:

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/Godt_samliv___kurs_for_nybakte_foreldre/.

Nærmeste kursdatoer og påmelding 2022: 

Påmelding: https://billetto.no/users/godt-samliv

Følg linken til påmelding for alle aktuelle kursdatoer

Gjennomføring av kurset

Kurset er livssynsåpent og går over 8 timer på èn dag eller over to kvelder med fire timer pr kveld.

Kurset er lagt opp slik at kursledere holder innledninger i plenum gjennom teori, film eller illustrasjoner, etterfulgt av øvelser som dere gjør alene som par. Det vil ikke være gruppearbeid og det er frivillig hva dere deler av tanker eller refleksjoner i plenum..

Om kursholderne

Sigurd Riste Andersen er familieterapeut med egen praksis, sitter i styret i Norsk Forening for Familieterapi og er høgskolelektor i familieterapi ved VID Høgskole. Han har erfaring fra terapi med par, familier og enkeltpersoner og møter ulike relasjonelle tema i sin praksis.

Janne Marit Larsen er psykolog som har møtt mange par med ulike utfordringer, gjennom sitt arbeid i familievernet. Hun har erfaring med konflikthåndtering, individuelle og relasjonelle utfordringer.

Janne Marit og Sigurd har holdt samlivskurs i flere år med positive tilbakemeldinger fra deltakere.

Vi opplevde kurset nyttig, lærerikt og med gode og relevante tema for fasen vi er i

-par fra kurs

Kontakt

Familieterapeut Sigurd Riste Andersen

Telefon: 900 82 701

E-post: sigurd@parogfamilieterapi.no